Dubbelschroef cilinderMAXI MELT biedt een groot assortiment voor dubbelschroefcilinders aan. Als de slijtage niet te extreem is kan een standard nitreer cilinder de meest economische oplossing zijn. Is een hoge slijtage bestendigheid noodzakelijk is een doorgeharde cilinder, eventueel uit poeder metallurgisch materiaal (PM) of een bimetaal cilinder een goed alternatief. Het juiste advies hangt niet alleen af van de mate van slijtage maar ook van de afmetingen van de cilinder. Voor de gebruikte staalsoorten, de oppervlaktebehandelingen, hardheid en specificaties verwijzen wij U naar voorgaande pagina’s op deze site. Neem contact op met onze verkooporganisatie voor meer informatie.

Dubbelschroef cilinderCILINDER REPARATIE

Een versleten cilinder kan gerepareerd worden. Als de oude cilinder een nitreer cilinder is kan deze opgeboord worden en voorzien worden van bussen uit nitreerstaal, gehard staal of bimetaal. Het verbussen van een versleten nitreer cilinder is goedkoper als een nieuwe cilinder. Bij het voor de 2e keer verbussen hoeft de cilinder alleen voorzien te worden van nieuwe bussen en is relatief goedkoper dan de eerste verbussing aangezien het opboorwerk reeds gedaan is.

CONISCHE CILINDERS MET GEHARDE BUSSEN

Dubbelschroef cilinderMaxi Melt bezit de technologie om nieuwe conische cilinders te leveren voorzien van geharde bussen. Hiermee verkrijgen wij een langere levensduur in vergelijking tot een standard niteercilinder. De bus kan uit een stuk of uit 2 aparte bussen gemaakt worden. De beste oplossing hangt af van de afmeting verhouding van cilinder en bus.