De sterke torsie van de schroef gedurende de plastificering van duroplast materialen of polymeren met gelijke karakteristieken vereist een speciale schroef geometrie om breken van de schroef te voorkomen.

Duroplast materialen voor spuitgieten worden verwerkt met bij temperaturen die variëren van 70°C tot 100°C in the cilinder en in de matrijs van 140°C tot 190°C tot complete omzetting is bereikt. Tot 100°C is de viscositeit van duroplast materialen erg hoog en in combinatie met een hoog percentage vulstoffen, die in sommige gevallen 70% is, neemt de viscositeit alleen nog verder toe waardoor de schroef belast wordt met hoge torsie krachten en abrasieve slijtage. Als dan tussen cilinderwand en schroefwinding materiaal terugvloeit is de kans op uitharding in de cilinder aanwezig. Dit is afwijkend van verwerking van thermoplastische materialen en daarom is ook een speciaal schroefprofiel noodzakelijk.

Een schroef voor de verwerking van duroplast heeft de functie om het materiaal direct in de matrijs te persen zonder gebruik te maken van een tip assembly

De belangrijkste reactie bij het proces is exothermisch (warmte ontwikkeling tijdens het uitharden). Daarom is het uitermate belangrijk om terugvloeien, lange verblijftijden, slijtage en lokale oververhitting te voor komen. Voor grote schroefdiameters kan het wenselijk zijn om een koelkanaal aan te brengen om de smelt temperatuur beter te kunnen controleren.

De schroef ontwerp parameters zijn:

  • Compressie verhouding tussen 1 and 1.2
  • Schroeflengte tussen 15 ÷ 19 L / D.
  • Winding hoogte moet groter zijn dan 3.0 mm.
  • De hoek van de schroefneus mag variëren tussen 75° en 90°.
  • De dikte van de winding mag variëren tussen 0.1 tot 0.16 x D.duroplast

De schroef geometrieën voor duroplast materialen zijn nagenoeg gelijk. Het grootste verschil is de lengte, die kan variëren afhankelijk van de capaciteit, materiaal soort en de reactiviteit. Bijvoorbeeld epoxyharsen hebben een hoge reactiviteit en de schroef moet relatief kort zijn om de verblijftijd zo kort mogelijk te houden (maximum 3 cycli). Bij phenol harsen kan men daarentegen langere schroeven gebruiken. Het zal duidelijk zijn dat de bepaling van de lengtes van de invoerzones, compressie en de metering, de injectie druk en de hoogte van de windingen aangepast moeten worden aan het proces.